2016-07-15
Order från Skaltek
Skaltek AB har beställt 2st Moscabandare modell RO-MP 6
Leverans sker i september
2016-07-04
Moscabandare till Svenco
Svencopapperssäckar AB
har beställt 1st Mosca bandare modell TRP extrautrustad med press
Leverans omgående från vårt lager
2016-06-12
Korea order
Woojing har beställt 1st mosca bandare modell ro-mr-i
Leverans omgående från vårt lager
2016-04-19
Order från Korea
Vårt kontor i Seoul har fått order av Han-kuk paper i Busan på 2st pallbandare Mosca KZV-111, extra utrustade med press.
Leverans sker i augusti.
2016-04-16
Moscabandare till Rexel
Rexel AB har beställt 1 st Mosca bandare model Sonixs MP 6 B för inbyggnad i en distributions linje.
Installation sker i april 2016
2016-03-26
Order från Skaltek
Skaltek har beställt 1st mosca bandare model evolution mp-6-t
500x400 bandbredd 9 mm. Leverans maj 2016
2016-02-08
MOSCA bandare till Marbodal
NOBIA AB (Marbodal) har beställt ytterligare 1 st Mosca RO-MF-4
Leverans April 2016
2016-01-30
Ny order från Stora Enso
Stora Enso i Nymölla har beställt ytterligare 2 st Moscabandare model Sonixs TR6 Pro, extrautrustade med
Wi- FI samt press.

Leverans i April.
2016-01-07
Order från Korea
Dae yang packaging har beställt 1 st Mosca UATRI 2 XT .
Leverans sker i mars 2016
2015-09-23
MOSCA bandare till BoldPrinting
Bold Printing har beställ 1st MOSCA Fusion 500x400
Extrautrustad med större bord samt sensor i bordet.
Lev omg från vårt lager.
2015-08-11
MOSCA bandare till Elanders
Elanders har beställt 1st MOSCA RO-MP 6 Evolution
Båge 500x400 band 5mm
Leverans omgående från vårt lager.
2015-07-03
OSTP Sweden AB satsar på MOSCA
OSTP Sweden AB ( tidigare Outokumpu) har beställt 1 st pallbandare MOSCA KZF-311-14 , Pallbandaren levereras med säkerhetsystem samt tvåhandsgrepp för manuell start av bandning. Bandaren är förberedd för att kunna installeras i helautomatisk linje.
Leverans nov 2015
2015-06-16
Order från Stora Enso AB
Stora Enso AB har beställt 2st Mosca bandare:
modell Sonixs Pro TR 6 extrautrustad med press samt WIFI

Bandare 1 är installerad och i full produktion.
Bandare 2 levereras i augusti.
2015-06-14
Trydells satsar på Mosca
Trydells tryckeri i Laholm har beställt 1st Mosca Sonixs TR evolution med press. Före och efter bandaren installeras vändbord och banor från Wagner Grafiska AB.
Lev vecka 26.
2015-05-28
Order från Schneider Electronic AB
Schneider Electronic AB har beställt ytteriggare 1 st Moscabandare.
Modell Fusion 500x600mm band 8mm.
Leverans i maj 2015
2015-05-11
Order från Tidsam
Tidsam AB har beställt 2 st Mosca Tr 6 Base extrautrustade med press. Bandarna kommer visas i vår monter på Scanpack mässan i oktober och installeras omgående
efter detta..
2015-03-19
Mosca bandare till Interpress AB
Interpress AB har beställt 1st Mosca bandare
Model Evolution MP 6 B medbågformat 600x600.
Bandaren är extrautrustad med press mm.
Leverans sker i mars 2015.
2015-02-16
Moscabandare till Front Pac AB
Front Pac AB har beställt 1st Mosca bandare modell
Evolution MP6 T, bågformat 1250x600 extrautrustad med press. Leverans sker i Mars 2015
2015-02-12
Order från Svenco
Svenco papperssäckar AB har beställt 1st Moscabandare model Mosca TR 6 Base extrautrustad med press.
Leverans i Mars-April
2015-01-30
Order från Korea.
Vi har fått order från vårt kontor i Seoul.
Dea Young packaging har beställt 1st Mosca UATRI-2XT
1300 för installation efter Mitsubishi flexopress.
2015-01-09
Ny order från Skaltek AB
Skaltek AB har beställt ytterligare 1st Mosca Evolution
500x400 för leverans i februari.
2015-01-07
Order från Schneider
Schneider electronic har beställt 3st Moscabandare.
Modell Mosca Fusion 500x600 bandbredd 8mm för
leverans i januari 2015.
2014-10-11
Order från Korea
Vårt kontor i Seoul har fått order på 1st Mosca UATRI 2 XT 1300 samt 1st Mosca RO MP 6 med bågformat 1250x600
Leverans sker till Teasung Packaging. Teasungs fabrik brann ner till grunden i mitten av september. Helt ny fabrik är nu under uppbyggnad med beräknad produktionsstart 1 februari 2015
2014-09-25
Moscabandare till Viareds bokbinderi AB
Viareds bokbinderi AB i Borås har beställt 1 st Mosca Sonixs MP- 6
bågformat 500x400 , bandbredd 5mm.
Lev omgående från vårt lager.
2014-09-02
Order från Svenco pappersäckar AB
Svenco pappersäckar har beställt 1st bandare modell Mosca TR -6 Base extrautrustad med press.
Leverans sker i oktober 2014.
2014-09-01
Order från Tamro
Tamro AB harbeställt 1 st Mosca bandare modell TRP-5
Lika som tidigare levererat.
Leverans sker i oktober 2014
2014-05-28
Moscabandare till. Skaltek
Skaltek AB har beställt 2st Moscabandare modell RO-MP-6 Evolution, bågformat 500x400, bandbredd 9mm.
Bandarna är utrustade med signalutbyte för inbyggnad i linje.
2014-05-14
Moscabandare till Syd -Korea
Vårt kontor i Seoul har fått order på 1st Mosca RO-MR-I
till slutkund Woo-jin.
Leverans sker i Juni
2014-05-12
Moscabandare till Norra Skånes Offset AB
Norra Skånes Offset har beställt 1 st Mosca Sonixs Evolution MP -6 med bågformat 400x500, bandbredd 5mm.
Leverans omgående från vårt lager.
2014-04-17
Pallbandare till Petersson Packaging
Peterson Packaging AB i Norrköping har beställt 1 st pallbandare Mosca KCK-131-26 utrustad med Sonixsaggregat samt BSG 3 (halvautomatiskt band byte)
bana med uppriktning innan bandaren ingår.
Bandaren ersätter en ca 6 år utrangerad Tosa bandare.
Peterson har även beställt en lika bandare till sin fabrik i Sarpsborg.
Leverans sker i augusti-september
2014-04-01
Ny order från NTM
NTM Distribution köpte i mars 1 st Mosca Sonixs MP-6 B med press bågformat 600x600. Efter ca i månad i produktion har NTM nu beställt en till för leverans i Maj.
2014-03-26
Order från Förlagssystem
Förlagssystem AB har beställt 1 st Mosca Sonixs MP 6 T
bågformat 500x400.
Leverans omgående från vårt lager.
2014-03-25
Order från Jonsac
Jonsac AB har beställt 1 st Mosca Sonixs MP-6 B
extrautrustad med press. Bågformat 600x600mm
Leverans omg från vårt lager.
2014-03-08
NTM Distribution har beställt Mosca
NTM Distribution har beställt 1 st Mosca Sonixs TR-6 B.
Extrautrustad med press, bågformat 600x600.
Leverans omg från vårt lager.
2014-03-03
Marbodal beställer Mosca bandare
Marbodal har beställt 1 st Moscabandare modell RO-MF
Bandaren är låg byggd och har svets i botten samt bord med frirullande rullar ( arbetshöjden är ca 30cm från golvet)
Bågformat 1000x800mm
Leverans sker i April 1014
2014-02-17
Order från Finax
Finax bröd har beställt 1 st Mosca bandare modell RO-MP-6
Bågformat 1000x800mm
Bandbredd 5mm.
2014-01-24
Order från Pressgrannar
Pressgrannar i Uppsala har beställt 4st Moscabandare Sonixs TR-6 Evolution samt 2st Affeldt inplastare AV20.
Leverans sker i April
2014-01-20
Order från Marbodal (Nobia)
Marbodal har beställt 1 st Moscabandare modell RO-MF-4
bågformat 1250x850mm.
Bandaren är lågbyggd med arbetshöjd ca 400 mm.
2014-01-02
Order från Korea
Tae Sung industri LDT i Seoul har beställt 1 st Mosca RO-MP-6 med bågformat 1250x600 .
Leverans sker i februari.
2013-12-16
Order från Stora Enso
Stora Enso har beställt 1 st Mosca Sonixs MP-6-B
med press ,bågformat 600x600 , band 5mm.
Leverans sker omgående från vårt lager.
2013-12-04
Mosca Sonixs till Tryck i Norrbotten
Tryck i Norrbotten har beställt 2 st Moscabandare, modell
Sonixs Evolution MP-6 -T med dubbla fotpedaler,bågformat 500x400,bandbredd 5mm.
Leverans sker i februari 2014
2013-11-22
Moscabandare till KLS Ugglarps
KLS Ugglarps har beställt 1 st Mosca Sonixs MP-6B
extrautrustad med press.
Bandbredd 9mm, bågformat 600x600mm
Leverans sker i Januari 2014.
2013-11-19
Moscabandare till Swedbag AB
Swedbag AB har beställt 1 st Mosca Sonixs MP-6B
band 9mm, bågformat 600x600.
Bandaren är extrautrustad med press.
Bandaren kommer installeras i en linje för bandning av påsar.
Lev sker i Januari 2014
2013-10-07
SCA satsar på MOSCA
Vi har fått order på 6st Mosca RO-MP5 bågformat 500x400 för leverans till SCA.
Bandarna kommer levereras i november.
2013-09-12
Moscabandare till Parajett
Parajett har beställt 1 st Moscabandare modell RO-MP Fusion
bågformat 500x400 bandbredd 5 mm
Leverans omg från vårt lager.
2013-08-22
Sonixsbandare till Tidningstjänst AB
Tidningstjänst AB har beställt 1st Mosca Sonixs Evolution med bågformat 500x400 band 5mm.
Leverans sker omgående från vårt lager.
2013-07-04
Mosca bandare till Ruter AB i Laholm
Ruter AB i Laholm har beställt 1st Mosca TR-5-D med press,backstop, sido puscher mm
Bandaren strappar enkel ,dubbel eller korsbandning
Leverans omgående från vårt lager.
2013-07-02
Order från Korea
Vårt kontor i Seoul har fått order på 2st MOSCA UATRI-2XT 1300, 1st MOSCA MCB -2XT 1300 samt 1st MOSCA TRC 1600.
Leverans sker i 3 omgångar under hösten.
2013-05-31
Sonixsbandare till Tidningstjänst
Tidningstjänst har beställt 1st Mosca Sonix MP 6 med bandbredd 5mm.
Leverans omgående från vårt lager.
2013-03-21
V-tab i Vimmerby satsar på Mosca
Vi har levererat 1 st Mosca RO-M Fusion.
Extrautrustad med bunthöjdsmätare samt sensor i bordet.
Leverans har skett omgående från vårt lager.
2013-03-03
Moscabandare till ApoEX.
ApoEX i Bromma har köpt 1 st Mosca TR 5 till sin nya linje för bandning av plastlådor.
Installation mars 2013.
2013-01-26
Mosca bandare till Alingsås tidning.
WM-Tryck i Alingsås har beställt 1 st Mosca Sonixs TR 5 med press samt backstopp.
Leverans sker omgående från vårt lager.
2013-01-15
Mohlins satsar på Mosca
Mohlins bokbinderi har beställt 1 st Mosca bandare
model RO-M Fusion.
Leverans: Omgående från vårt lager.
2012-09-07
Moscabandare till Peterson packaging.
Peterson packaging har beställt 1st Moscabandare
model SonixsMP Evolution 1000x800mm,
band bredd 12mm, extrautrustad med frirullande rullar och bollsensor i bordet, samt extern fotpedal.
Leverans sker i november 2012.
2012-08-10
Moscabandare till TL Trading
TL-Trading har beställt 1st Mosca RO-MP-6 Evolution.
Bågformat 1000x800, Bandbredd 12mm.
Leverans sker i slutet av augusti.
2012-07-18
Pallbandare till Husum
Husums snickeri AB har beställt 1 st Mosca pallbandare
modell Mosca KZV 311.
Bandaren kommer byggas in i en helautomatisk linje för tillverkning av pallar.
Leverans sker i augusti 2012
2012-07-11
Prestigeorder från IKEA.
IKEA-ägda Swedwood har beställt 2 st pallbandare,
modell Mosca KZV-111, utrustade med Sonixs ultraljudssvets samt automatiska kantskyddspålägg.
Leverans samt installation sker genom Allpack Sverige AB
i november 2012. Allpack Sverige kommer även att installera 2 st helautomatiska inplastare från GoldPack.
Installation sker i november 2012.
2012-07-04
Moscabandare till Parajett
Parajett AB har beställt 1 st Mosca RO-MP Fusion
Leverans omgående från vårt lager.
2012-06-01
Pressgrannar satsar på Mosca Sonixs.
Pressgrannar i Linköping har beställ 8 st Mosca bandare,
4 st Mosca Sonixs TRI för in-line bandning,
4 st Mosca Sonixs TR 5 för tvärbandning.
Samtliga bandare är utrustade med Moscas nya CE godkända ljusridåer.
( Med detta system behövs ej några plexiskydd )

Modifiering av bansystem ingår.
(Detta utförs av Wagner Grafiska AB)

Leverans sker i Juli.
2012-05-29
Moscabandare till Prolog KB
Prolog KB har beställt 1 st Mosca Ro-MP Fusion
bandbredd 5mm.
Leverans omg. från vårt lager.
2012-05-21
Order från Skånefågel AB
Skånefågel AB har beställt 1 st Mosca RO-MP-5

Lev omg från vårt lager.
2012-04-21
Order från SVENCO AB
SVENCO papperssäckar har beställt ytterliggare 1 st Moscabandare.
Ordern är på 1st Mosca RO-TRP-5 extrautrustad med press
mm
Leverans sker i juni 2012.
2012-04-10
HM satsar på Sonixs
HM har beställt 1 st Mosca Sonixs MP med bågformat 800x600mm, Band 5mm.
Leverans i Maj 2012
2012-03-06
Order från Syd Korea.
Vårt kontor i Seoul har fått order på 2 st Moscabandare.
1st Mosca TRC-5 med bågformat 1650x550mm
1st Mosca UATRI-2XT 1600, fullutrustad med
automatiskt bandbyte, inmatningsbord mm.
Leverans sker med flygfrakt i april till TAI -LIM Packaging.
2012-02-22
Office Depot satsar på Mosca
Office Depot har beställt 2 st Mosca TR-P5,
till sitt nya centrallager i Strängnäs.
Leverans sker i februari 2012
2012-02-11
Posten beställer Sonixs
Posten har beställt 1st Mosca Sonixs MP5.
Leverans sker i mars 2012.
2012-02-10
Moscabandare till Klippans yllefabrik
Klippans yllefabrik har beställt 1 st Mosca MO-M-7

Leverans omgående från vårt lager.
2012-02-05
Order från Svenska Interpress
Svenska Interpress har beställt 1 st Moscabandare modell
Mosca TR-P-5
Extra utrustad med press och backstop,
Leverans sker i mars 2012.
2012-02-01
Svenska spel satsar på Mosca
Svenska Spel har köpt 1 st Mosca RO-M Fusion
Bågformat 400x500m band 5mm.
Leverans omgående från vårt lager.
2012-01-02
Sonixs till Tidsam
Tidsam har beställt 1 st Mosca Sonixs RO-MP
bågformat 400x500 band 5mm.
Leverans sker omgående från vårt lager.
2011-11-08
Mosca bandare till Tamro
Tamro i Umeå har beställt 1 st Mosca TRP 500x600mm
Band 5mm.
Leverans har gjorts i december 2011
2011-11-06
Sonixsbandare till Bold
Bold Syd Svenskan Tryck AB har köpt 2st Mosca bandare,
1 st MoscaSonixs TR5 med dubbelpress för tvärbandning
1st Mosca Sonixs TRI för in-line bandning.
Leverans har gjorts i oktober 2011.
2011-10-14
Order från Förlagssystem
Förlagssystem i Falun har beställt 3 st Mosca Sonixs MP 5
bågformat 500x400mm, extrautrustade med dubbla fotpedaler.
Leverade i november 2011
2011-10-13
Order från SCA Packaging AB
SCA Packaging AB har beställt 3 st Moscabandare.
1 st Mosca Sonixs MP5 bågformat 500x400 extra utrustad med sensor i bordet.
2 st Mosca Sonixs MP5 bågformat 800x600 extrautrustade med dubbelpress.

Till de större bandarna har SCA beställt 1 st specialbyggt halvautomatiskt iläggningsbord med puscher system.( Detta tillverkas av Nyland Design i Kramfors).

Leverans har gjorts i december .
2011-10-11
Order från SAFT Batteri
SAFT Batteri har beställt 2 st Moscabandare
1 st model Mosca RO-MP 5 samt 1st Mosca RO-MS
Båda bandarna kommer byggas in i linje av Allpack sverige.
Leverade i november 2011.
2011-10-10
Order från Fazer
Fazer bageri har beställt 1st Mosca TR5 med reverse system, lika som tidigare levererat.

Leverans har gjorts i december 2011
2011-08-18
Moscabandare till Östersund
TA I TRÄ AB har beställt 1 st Mosca RO -MR- I
Mosca RO-MR-I är en halvautomatisk bandare som jobbar med öppningsbara bågar.
Leverans sker inom 14 dagar.
2011-07-14
Moscabandare till Adlibris
Vi har fått order 2st Mosca RO-TRP 500x600mm
Bandarna installeras i ny linje bredvid de 4st Mosca RO-TRP vi tidigare levererat.
Installation och leverans sker i september genom Fredrik Wagner AB
2011-07-08
Ytterliggare order från Korea.
Vårt kontor i Syd Korea har fått order på
1 st Mosca UATRI 1300 inkl pacerconveyor.
Leverans sker till BOXFORYOU Packaging i oktober
2011-07-06
Order från Korea kontoret
San Sung Packaging P&C i Sydkorea har beställt 1 st Mosca UATRI- 1300 för leverans i Oktober.
2011-06-10
Moscabandare till MITTMEDIAPRINT
MITTMEDIAPRINT i Örebro
har köpt 1 st Mosca RO-TR -5 med backstopp samt press.

Installation har gjorts i Juni .
2011-05-26
A-Pack beställde UATRI 1300
A-Packaging i Syd-Korea har beställt 1 st Mosca UATRI 1300/2
med dubbla aggregat samt conveyer 1300x1000mm.
Installation görs av vår tekniker i Seoul, septemer 2011.
2011-04-06
Moscabandare till V-Tab
V-tab i Wimmerby har köpt 1 st Mosca bandare RO-M
med bågformat 500x400mm
Leverans har skett i Juni.
2011-04-03
Order från Tidningstjänst
Tidningstjänst har beställt 2 st Mosca Sonixs MP 500x400
med dubbla pedaler.

Leverans sker i April -Maj
2011-03-10
Order från Kramfors
Nyland Design har beställt 3 st Mosca bandare,
modell RO-MP-5 med bågformat 500x600mm,
bandbredd 12mm.

Bandarna kommer byggas in i en linje för bandning av
IKEA hyllan Gorm.
Leverans sker i April.
2011-02-25
Order från M-Real
M-REAL i Husum har beställt 6 st Moscabandare
modell Mosca TR-5, extrautrustade med press.

Leverans sker i Maj 2011.
2011-01-03
Årets första order från ny kund i Syd-Korea
Årets första order kom från ny kund i Syd -Korea.
Sindaehan packaging har beställt 1 st Mosca UATRI-2 ,1300.
Extrautrustad med automatiskt bandbyte.
Leverans sker i april 2011.
2010-12-09
Ny order från Syd-Korea
Vårt kontor i Korea har fått ytterliggare order!

Tai-Lim Packaging har beställt 1 st Mosca UATRI-2 1300,
extrautrustad med automatiskt bandbyte.
Leverans sker i mars 2011
2010-11-23
Stora Enso Packaging i Skene beställde Flaggskepp !!!!!
Pallbandaren är Moscas absoluta Flaggskepp!!!
Modell KCK-131-32 för kors- och dubbelbandning av pall med format 600 - 4.500mm.
Bandaren är fullt utrustad med Moscas nya High Speed Drive (120-140pall/timme), dubbla Sonixs aggregat med ultraljudssvetsning, automatiska hörnskyddspålägg i topp och botten
Automatiskt bandbyte, press 3,3 ton samt vändkors mm.

Leverans sker i mars 2011
2010-11-20
Mer order från JD Stenqvist
JD.Stenqvist har beställt ytterigare 3st lika Mosca bandare som vi levererat i juli 2010.
Leverans sker i februari 2011
2010-11-19
Order från Syd-Korea
Wolsan packaging i Syd-Korea har beställt ytterligare 1 st Mosca UATRI-2 1300
Bandaren är extra utrustad med automatiskt bandbyte.
Leverans sker i februari 2011..
2010-11-14
Leverans till JMS Medisystem
JMS Mediasystem har beställt 2 st Mosca bandare för korsbandning.
Utrustningen består av.
Bandare1: Mosca RO-TR för första tvärbandning, extrautrustad med press, sido puscher samt backstopp.
Bandare 2: Mosca RO-TRI för in-line bandning.
Leverans omgående från vårt lager.
2010-10-20
NetOnNet satsar på Sonixs.
NetOnNet har köpt 2 st Mosca bandare typ Sonixs MP 5 med bågformat 800x600, band 12mm, båda bandarna är utrustade med extra fotpedal.
2010-10-01
Order från Posten
Posten har beställt ytterligare 1 st Mosca Sonix MP bågformat 500x400, band 5mm , samt extra fotpedal.
2010-09-27
Mosca bandare till IKAB
IKAB mailing har installera en Mosca RO.TRP 5 i sin automat linje
Bandaren är utrustad med press och backstop.

Leverans har skett i september.
2010-09-14
Mosca bandare till Svenco
Svenco pappersäckar ha köpt 2 st Mosca RO-TR 5 bandare
2010-06-16
Order från Korea
Dea Young Packaging har beställt 2 st Moscabandare.

1st Mosca UATRI-2 1300, extrautrustad med Profi-bus,
automatiskt bandbyte, inmatningsbana mm
Leverans i september.

1st Mosca UATR-2 1600, extrautrustad med Profi-bus,
automatiskt bandbyte, inmatningsbana mm
Leverans i oktober

Bandarna kommer att installeras efter 2 st Mitsubishi flexopressar.
2010-06-15
Order från Scandbook AB
Scandbook AB i Falun har beställt en Mosca pallbandare modell KZV111 extrautrustad med 2 ton press vändbord samt Mytho inplastare.

Leverans september 2010

Se gärna under produkter för mer info:
2010-06-13
Kvalitetskontroll till Sörmlands Grafiska AB
Sörmlands Grafiska i Katrineholm har installerat
2 st Techkon Spectro-Drive
SpectroDrive mäter av tryckarket helautomatiskt.
Mätningen sker först med pol -filter för att få exakt densitet,
när instrumentet vänder slås pol-filter av och L.A.B mätning
utförs.
Leverans genom Gorvak ABs huvudbolag
Grafisk Utrustning TF AB.
2010-06-10
Borås Tidningstryckeri AB satsar på Mosca.
Borås Tidningstryckeri AB ( BOLD)
har beställt 2 st Mosca bandare.
Modell RO-MP-K som är halvautomatiska bandare med extrautrustning, bunthöjdsmätare för hårdare åtdragning ju högre bunten är, bandaren har även censor i bordet.
1 st levereras omgående från vårt lager.
Nästa levereras vecka 27.
2010-05-18
Mer Sonix till IKAB
IKAB har beställt ytterliggare en Mosca Sonix MP 5.
Leverans omgående från vårt lager.
2010-03-18
WoodTech satsar på Mosca
WoodTech har beställt 3 st Mosca RO-MR-I för inbyggnad i
en produktionslinje.

Leverans vecka 18
2010-03-10
Fler bandare till Sörmlands Grafiska
Sörmlands Grafiska har beställt 2st Mosca bandare.
1st Mosca RO-TR 5 samt 1st Mosca RO-TRI-5.
Bandarna står on-line och korsbandar ca 30 buntar i minuten.
Leverans sker i slutet av April.
2010-02-20
Mosca Sonix till IKAB
IKAB har beställ 1 st Mosca Sonix MP5 ,500x600, 5mm band.
Leverans omgående från vårt lager.
2010-02-19
Ny kund i Korea
Won Chang Corrugated Packaging Co LTD i Syd-Korea byter till Mosca.
Won Chang har beställt 1 st Mosca UATRI-2 1300 extrautrustad med automatiskt bandbyte samt Up-stream conveyor 1000mm.

Installation sker i mitten av maj 2010.
2010-02-15
Mosca bandare till Falk Graphic media AB
Falk graphic Media AB i Falkenberg har beställt
1st Mosca RO-M 600x800 med bandbredd 5mm
Leverans: januari 2010
2010-02-04
TIDSAM Investerar!
TIDSAM har köpt 1st Mosca RO-M med 5mm band.
Leverans omgående från vårt lager
2010-01-29
Order från Korea
Vårt kontor i Seul har fått order av Che- ill ind company lcd.

2 st Mosca UATRI-2 1300mm full utrustade med
automatiskt bandbyte, profi-bus till Mitsubishi,
uppstynings conveyer mm.

Leverans i april 2010
2009-12-11
Order från Strålfors AB
Strålfors i Ljungby har beställt 2 st Moscabandare typ RO-TR-5-D..
Bandarna är extra utrustade med dubbelpress, backstopp samt vändbord för korsbandning.

Första bandaren är levererad i november nästa i december.
(Se film på hur det går till, under rubriken Installerat )
2009-12-07
Moscabandare till Stora Enso i Jönköping
Stora Enso i Jönköping har investerat i
2 st Mosca RO-TR-KL-FKM .
Installation har skett i december 2009
2009-12-03
Fler Moscabandare till SAFT
SAFT Batteri AB har beställt ytterliggare 3 st Moscabandare av modell RO-MP-5, båge 500x600, band 12mm.
Alla 3 kommer att byggas in i en linje.
Leverans och installation sker i december genom vår återförsäljare i sydsverige Allpack Sverige AB
2009-11-20
Bokus satsar på MOSCA
Bokus har investerat i en Moscabandare Sonixs MP5 med bågformat 500x600, bandbredd 5mm.
Leverans omgående från vårt lager .
2009-11-19
Posten i Norrköping satsar på Mosca
Postens ODR central i Norrköping har köpt 1st Moscabandare SONIXS MP5 , bågformat 500x600 , Bandbredd 5mm.
Leverans omgående från vårt lager.
2009-10-21
TIDSAM kompletterar.
TIDSAM har beställt ytterligare en Mosca Sonixs MP- 5
Bandaren är extrautrustad sensor i bordet.
Leverans i December 2009
2009-09-27
Tidningstjänst kompletterar
Tidningstjänst i Skövde har beställt ytterligare en
Mosca RO-M .
Bandaren kommer att visas i vår monter på Scanpack mässan i Göteborg 20-23 oktober före leverans.
2009-09-15
Tamro byter till Mosca
Tamro AB i Stockholm har beställt 1 st Mosca bandare
typ RO-MS med bågformat 550x500mm.
Bandaren kommer att ersätta en bandare av annat fabrikat.

Tamro AB ingår i Phoenix Europa som har investerat i mer än 30 Moscabandare i år.
2009-09-02
Dea Young Packaging Co ltd utökar order.
Dea Young Packaging Co ltd har beställt ytterliggare 1 st Mosca UATRI-2 , denna bandare levereras utan profibus då den skall ersätta en 20 år gammal Mosca UATRI 1300.
Leverans sker i november 2009
2009-08-05
Mer order från Korea
Vårt kontor i Soul i Korea har fått ytterliggare en order på Moscas Nya bandare U-ATRI-2 1300 för wellpappsindusrtrin.

Bandaren är extrautrustad med Automatiskt bandbyte samt
Profi Bus till Mitsubishi.

Leverans sker i december 2009 till Wall San packing Ltd.
2009-07-20
Order till Korea
Vårt kontor i Soul i Korea har fått order på
1st Mosca U-ATRI 2,1300.
Bandaren är extrautrustad med Automatiskt bandbyte
samt Profi Bus till Mitsubishi.
U-ATRI-2 är Moscas nya version av in-Line bandare
för wellpapps idustrin.
Leverans i november till Dae Young Packaging Co Ltd.
2009-07-15
SAFT valde Mosca
SAFT batteries i Oskarshamn har beställt
2 st Mosca RO-MP5. Bandarna kommer att byggas in i en produktionslinje.

Leverans och installation sker genon vår återförsäljare i sydsverige Allpack Sweden AB
2009-06-10
Trä-Team Bröderna Nyberg AB satsar på MOSCA
Maskinleverantören Nyland Design AB i har beställt
5 st bandare MOSCA RO-MP-5 med bågformat 500x600mm
1 st Pallbandare MOSCA KZV 311.
(Specialdesignad pallbandare för IKEAs nya patenterade lastlist.)

Alla bandare kommer att installeras i en helautomatisk linje hos Trä-Team Bröderna Nyberg AB i Kramfors för produktion av hyllan Gorm åt IKEA.
Trä-Team legohyvlar åt SCA Timber.

Leverans oktober 2009.
2009-06-09
Adlibris köper fler Moscabandare
Adlibris i Morgongåva har beställt ytterligare 2 st MOSCA
RO-TRP 5 med bågformat 500x600mm.
Bandarna kommer att byggas in i en ny linje.
Leverans juli 2009.
2009-04-07
Order från Skaltek
Skaltek har beställt 2 st specialbyggda Mosca RO-MP-5, 9mm för inbyggnad.
Leverans i Maj 2009
2009-02-17
VTT-Grafiska investerar i Mosca
VTT-Grafiska har köpt 2 Mosca RO-MP5
Halvautomatbandare 5mm bågformat 400-500 mm
Leverans omgående:
2009-01-10
Smålänningen börjar banda!
Tidningen Smålänningen i Ljungby
har köpt 1 st Mosca TR-5-D bandare.
Bandaren är fullutrustad med sidopucher, press ,backstopp samt vändbord. Detta för att man skall kunna slippa inplasta buntarna. De kan nu välja mellan enkel, dubbel, alternativt korsbandning.
Leverans har skett i oktober 2008.
2009-01-09
Leverans till Norge
Vi har nyligen till Moelven i Norge levererat 3 st Mosca RO-MR-I för inbyggnad i linje.
2008-11-25
BOLD/SYDSVENSKAN TRYCK AB BYTER TILL MOSCA
Bold/Sydsvenskan Tryck AB har under en period testat olika bandarfabrikat.
Sydsvenskan byter efter detta ut samtliga sina 12 bandare till fullutrustade Mosca Sonix TR.
Leveran sker december 2008.

Vi är mycket stolta och glada för denna fina order.
2008-11-23
Tidningstjänst satsar på MOSCA
Tidningstjänst i Hudiksvall investerar i 2st Mosca bandare.
Bandarna är av Moscas Nya modell RO-M .
Leverans omgående från vårt lager.
2008-10-27
LECAB satsar på Mosca bandare
LECAB har beställt 3 st Mosca RO-MR-I med 8mm pp band.
Bandarna levereras med externa elskåp.
Bandarna kommer att byggas in i lnje för slutkund i Norge
Leverans december 2008.
2008-10-25
Fler bandare till Sörmlands Grafiska AB
Vi har leverat ytterliggare 1 st Mosca RO-M bandare till
Sörmlands Grafiska AB.
2008-10-20
Mosca bandare till Smurfitt Kappa
Smurfitt Kappa i Gävle har beställt 1st Mosca Bandare
TRC-3 med bågformat 2200x550mm. 5mm pp band
Leverans sker december 2008
2008-07-07
Pallbandningslinje till SKF Mekan.
SKF Mekan i Katrineholm har beställt en komplett pallbandninglinje för enkel, dubbel samt korsbandning av euro-pall. Utrustningen byggs komplett av Mosca.
Utrustningen består av 1st pallbandare Mosca KCV-11-18
med banor och vändbord samt godkända skyddsanordningar.

Leverans sker i oktober 2008
2008-06-05
Fler bandare till Sörmlands Grafiska AB
Sörmlands Grafiska har efter en testperiod av olika bandare, bestämt sig för att köpa ytterliggare 2 st Mosca bandare. Bandarna är 1 st Mosca TR5 med sidobelts conveyer samt 1st Mosca TRI.
Leverans har skett i Maj
2008-06-04
Bandare till Marbodal
Marbodal AB har beställt 1 st Bandare Mosca Sonix MP-5.
Bågformatt 1000X800, 8mm pp band
Extrautrustad med rullar i bordet samt extern fotpedal.
Leveran sker i Juli.
2008-04-29
Bandare till Fazer
Vi har installerat 1 st Mosca bandare typ MOSCA TR 5
till Fazer bageri.
Bandaren är extrautrustad så att paketet kan föras in från inmatningsbordet och bandas 6cm från fram och bakkant, därefter kommer paketet tillbaka till inmatningsbordet.

Se gärna film under rubriken :intressanta installationer.
2008-04-28
Mosca bandare till Vida paper AB.
Vida paper AB i Lessebo har beställt en Mosca TR 5 med förlängt utmatningsbord.
Leverans har skett.
2008-04-16
Ny order från Smurfit Kappa
Smurfit Kappa i Nybro har beställt 1 st Mosca bandare typ Mosca RO-MP.4 med dubbelpress ,
bågformat 1650x1000mm, band 9mm pp
Leverans V.28
2008-02-24
Order till Syd Korea
Vårt kontor i SydKorea har fått order på
1st Mosca UATRI 1300/2
Leverans sker i maj 2008 till
Yu Jin fibre board ind co.ltd
2008-01-23
Order från V-TAB
V-TAB i Norrtälje har beställt ytterliggare 2 st Moscabandare
1 st Mosca RO-TR-5 med press och backstopp, samt
1st Mosca RO-TRI -5 med press.
Leverans mars 2008
2008-01-03
Tidsam köper Sonixbandare
Tidsam har beställt 3st bandare Mosca Sonix MP5
bågformat 400x500 med dubbla fotpedaler.
Leverans har skett i januari och februari.
2007-09-19
Order från RUTER
RUTER i Laholm köper ytterligare 1 st Mosca-bandare.
Modell Mosca RO-TR-5D.
Extrautrustad med press, backstop, sidopusher samt vändbord.
Bandaren är helautomatisk med möjlighet att singel-,
dubbel- alternativt korsbanda.
Leverans sker i oktober.
2007-09-12
Adlibris köper Mosca bandare
Adlibris har beställt 2st Moscabandare typ RO-TR-P-5
för inbyggnad i deras distributionslinje.
Leverans vecka 41.
2007-09-11
Order från Sörmlands Grafiska AB
Quebecor World Nordic Sörmlands Grafiska AB
har beställt 1st Mosca RO-TAI (fullutrustad). Bandaren kommer att byggas in i deras nya limbindningslinje och klarar av 36 korsbandningar/minut
Leverans har sakett i januari 2008.
2007-09-06
Pallbandare till Smurfit Kappa Lagamill
Smurfit Kappa Lagamill i Markaryd har köpt en
pallbandare Mosca KZV-111-18.
Leverans har skett i september
2007-09-02
Order till M-Real
M-REAL i Husum har beställt ytterligare 2 st Mosca -TR 5
Leverans i december
2007-07-12
Ny order till Smurfit Kappa i Nybro
Smurfit Kappa i Nybro har beställt ytterligare en pallbandare. Pallbandaren är en helautomatisk Mosca KCT-131-26, utrustad med vändbord för korsbandning, press 3 ton, leverans sker i oktober.
2007-05-23
Postens ODR centraler har köpt Mosca Sonix bandare
Vi har i dagarna levererat till Postens ODR centraler ytterligare 5 st av Moscas nya bandare Sonix MP-5 500x400 med dubbla fotpedaler.
(Sonix svetsar bandet med ultraljud, vilket innebär rökfritt , mindre service , miljövänligt.)
Leverans har skett till:
Uppsala 2 st, Umeå 2 st, Västerås 1 st.
2007-05-02
Bandare till VTT-Grafiska.
VTT-Grafiska i Vimmerby har kompletterat sina Moscabandare med 1 st Mosca RO-MP-4.
Levarans 2 maj.
2007-05-01
Order till SydKorea.
Vårt kontor i Syd Korea har fått order på 3 st Mosca UATRI 1300 för installation on-line med 3 st Mitsubishi flexopressar .
Leverans sker till Korea Pack i september.
2007-04-13
Smurfit Kappa köper Mosca pallbandare.
Smurfit Kappa i Nybro har beställt en helautomatisk pallbandningslinje Mosca KZV111(KCS111-20) utrustad med vändbord och 3 ton press. Installation har skett i april.
2007-01-01
Helautomatisk pallbandningslinje har installerats hos VTAB Reklambruket.
V-TAB i Norrahammar har investerat i en MOSCA KZV 111P
med 3 ton press för kors eller dubbelbandning.
Mer information finner du under rubriken PRODUKTER-bandningsmaskiner MOSCA - aktuella installationer.